TỔNG KẾT HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2022-2023

TỔNG KẾT HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN              

NĂM HỌC 2022-2023

        Chiều ngày 09/03, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Hồng tổ chức tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2022-2023 với sự tham dự của ông Phạm Văn Sô: Phó trưởng Phòng GDĐT, đại diện Ban giám hiệu của các trường cùng với 63 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2022-2023.