CÔNG TÁC VỆ SINH TRƯỜNG, LỚP HỌC CHUẨN BỊ CHO HỌC SINH ĐẾN TRƯỜNG

Thực hiện theo công văn: 198/PGDĐT, ngày 26 tháng 02 năm 2020 về việc tổng vệ sinh trường, lớp chuẩn bị cho trẻ em, học sinh đến trường.
Sáng ngày 28 tháng 02 năm 2020, trường Tiểu học Tân Công Chí 2 tổ chức tổng vệ sinh trường, lớp học phòng, chống bệnh truyền nhiễm do chủng vi rút mới Covid-19.
211159ab2ce7d7b98ef6ae858d2ff863033d5a72

 

b39508b2906f6831317e
Tất cả CB-GV-CNV tích cực tham gia công tác vệ theo hướng dẫn của hiệu trưởng.